Építés

Építés

Szerviz

Szerviz

Hulladékszállítás

Hulladékszállítás

Hulladékkezelés

Hulladékkezelés

Környezetvédelem

Környezetvédelem

Cégünk 1992. óta foglalkozik a magas lebegőanyag tartalmú, olajszármazékokkal és zsírokkal szennyezett, emulziókat tartalmazó technológiai vizek előkezelésével, tisztításával és újrahasznosításával, közművek, műtárgyak és szennyvízkezelési technológiák tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és karbantartásával.

A REWOX PBE típusú mechanikai iszap és lebegőanyag leválasztási technológia birtokában, vízügyi és környezetvédelmi szakértői jogosultságokkal rendelkező mérnökeink és vegyészeink, magas színvonalon képesek megoldani a gazdálkodó szervezeteknél felmerülő különféle tervezési, építési és üzemeltetési feladatokat, problémákat.

Az 1996-ban szabadalmaztatott, 2002-től alkalmazási- majd a későbbiekben ÉME engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító és használt technológiai vizeket újrahasznosító – visszaforgató REWOX típusú berendezések, továbbá az általunk forgalmazott nagyméretű víztározók és ülepítő medencék, zsírfogó műtárgyak, szennyvíz és csapadékvíz átemelők belföldi piaci részesedése megjelenésük óta – kiváló hatásfokuknak és kedvező árfekvésüknek köszönhetően – igen jelentős.

A technológiai szennyvizek területén fő profilunk az üzemanyagtöltő állomásokon, vasúti- és volán telephelyeken, valamint egyéb termelőüzemekben keletkező magas lebegőanyag tartalmú technológiai szennyvizeknek kémiai illetve biológiai eljárásokkal történő kezelése és visszaforgatásos újrahasznosítása.

Szennyvízkezelő, vízvisszaforgató és újrahasznosító berendezéseink működnek számos vasúti- és volán telephelyen, üzemanyagtöltő- és lefejtő telephelyen, gépjárműjavító- és mosó állomáson, csiszoló- és sajtolóüzemben, gumigyárban, földgázszállító állomáson, ahol különleges gondot fordítanak a takarékos vízfelhasználásra és a környezetvédelemre. Mintegy 600 telephelyen végezzük a fent említett berendezések és szennyvízkezelő rendszerek szerződéses üzemeltetését és karbantartását.

1997. óta végzünk veszélyes hulladék szállítást a folyamatosan megújításra kerülő veszélyes hulladék szállítási engedélyünk alapján részben az általunk tervezett és gyártott berendezések üzemeltetésével összefüggésben. 2008-tól nem veszélyes hulladékok közúti szállításával egészítettük ki szállítói tevékenységünket.

Teljes körűen bonyolítunk hatósági (vízjogi) engedélyeztetéseket és végzünk tervezési feladatokat, valamint készítünk elektronikus környezetvédelmi adatszolgáltatásokat (KAR, FAVI-ENG, FAVI-ÉJ, HIR, LM…).

Vállaljuk környezeti kármentesítések teljes körű kivitelezését, a tényfeltárástól kezdve a műszaki beavatkozáson át egészen az utómonitoring lezárásáig, a kapcsolódó monitoring rendszerek tervezésével, kiépítésével és üzemeltetésével együtt . Talajszennyezés esetében a legújabb fejlesztések alkalmazásával tervezünk, telepítünk és üzemeltetünk ex-situ és in-situ technológiákon alapuló berendezéseket, felszín alatti vízszennyezéseket évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően gyorsan és hatékonyan szüntetünk meg in-situ technológiák alkalmazásával.

A vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve kifejlesztettük ki több Magyarországon kiskereskedelmi üzemanyagtöltő hálózattal rendelkező olajtársaság üzemanyag-értékesítő hálózatára, illetve más ipari létesítmények telephelyeire, a telephelyeken keletkező hulladék nyilvántartási-, nyomon követési- és adatszolgáltatási “SCARABEUS” számítógépes adminisztrációs rendszerünket.

Rendelkezünk az ISO 9001, az ISO 14001, az MSZ 28001 és az ISO 50001 szabványok követelményeit ötvöző tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel, valamint a MOL EBK minősítéssel.